Model: EpiForecasts group at the London School of Hygiene & Tropical Medicine - epiforecasts-ensemble1

  Name: ensemble1
  Abbreviation: epiforecasts-ensemble1
  Owner: covid19hub
  Team name: EpiForecasts group at the London School of Hygiene & Tropical Medicine
  Description: A deaths forecast using a mean ensemble of three different models: An Rt based forecast, a timeseries forecast using deaths only and a timeseries forecast using deaths and cases.
  Contributors: Katharine Sherratt (LSHTM)<katharine.sherratt@lshtm.ac.uk>, Nikos Bosse (LSHTM), Sam Abbott (LSHTM), Sophie Meakin (LSHTM), Joel Hellewell (LSHTM), James Munday (LSHTM), Sebastian Funk (LSHTM)<sebastian.funk@lshtm.ac.uk>
  License: MIT
  Notes: primary
  Citation: https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16006.1
  Methods: 2020-06-15: A deaths forecast using the renewal equation and time-series forecasts of the time-varying reproduction number; to be updated as an ensemble forecast. 2020-07-13: The models included are: 1) A deaths forecast using the renewal equation to estimate Rt and project it into the future. For details see github.com/epiforecasts/EpiSoon and github.com/epiforecasts/EpiNow. 2) A timeseries based on the forecastHybrid package and 3) a second timeseries model that also uses cases as a predictor.
  Home: https://github.com/epiforecasts/covid-us-deaths
  Auxiliary data: https://github.com/epiforecasts/covid-us-deaths

  Forecasts (20)

  Timezero Data Source Upload Time
  2019-12-30 (No data)
  2020-01-06 (No data)
  2020-01-13 (No data)
  2020-01-20 (No data)
  2020-01-27 (No data)
  2020-02-03 (No data)
  2020-02-10 (No data)
  2020-02-17 (No data)
  2020-02-24 (No data)
  2020-03-02 (No data)
  2020-03-09 (No data)
  2020-03-15 (No data)
  2020-03-16 (No data)
  2020-03-22 (No data)
  2020-03-23 (No data)
  2020-03-27 (No data)
  2020-03-29 (No data)
  2020-03-30 (No data)
  2020-03-31 (No data)
  2020-04-01 (No data)
  2020-04-05 (No data)
  2020-04-06 (No data)
  2020-04-07 (No data)
  2020-04-08 (No data)
  2020-04-09 (No data)
  2020-04-12 (No data)
  2020-04-13 (No data)
  2020-04-14 (No data)
  2020-04-15 (No data)
  2020-04-16 (No data)
  2020-04-17 (No data)
  2020-04-18 (No data)
  2020-04-19 (No data)
  2020-04-20 (No data)
  2020-04-21 (No data)
  2020-04-22 (No data)
  2020-04-23 (No data)
  2020-04-24 (No data)
  2020-04-25 (No data)
  2020-04-26 (No data)
  2020-04-27 (No data)
  2020-04-28 (No data)
  2020-04-29 (No data)
  2020-04-30 (No data)
  2020-05-01 (No data)
  2020-05-02 (No data)
  2020-05-03 (No data)
  2020-05-04 (No data)
  2020-05-05 (No data)
  2020-05-06 (No data)
  2020-05-07 (No data)
  2020-05-08 (No data)
  2020-05-09 (No data)
  2020-05-10 (No data)
  2020-05-11 (No data)
  2020-05-12 (No data)
  2020-05-13 (No data)
  2020-05-14 (No data)
  2020-05-15 (No data)
  2020-05-16 (No data)
  2020-05-17 (No data)
  2020-05-18 (No data)
  2020-05-19 (No data)
  2020-05-20 (No data)
  2020-05-21 (No data)
  2020-05-22 (No data)
  2020-05-23 (No data)
  2020-05-24 (No data)
  2020-05-25 (No data)
  2020-05-26 (No data)
  2020-05-27 (No data)
  2020-05-28 (No data)
  2020-05-29 (No data)
  2020-05-30 (No data)
  2020-05-31 (No data)
  2020-06-01 (No data)
  2020-06-02 (No data)
  2020-06-03 (No data)
  2020-06-04 (No data)
  2020-06-05 (No data)
  2020-06-06 (No data)
  2020-06-07 (No data)
  2020-06-08 (No data)
  2020-06-09 (No data)
  2020-06-10 (No data)
  2020-06-11 (No data)
  2020-06-12 (No data)
  2020-06-13 (No data)
  2020-06-14 (No data)
  2020-06-15 2020-06-15-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-06-15 21:18:27 EDT
  2020-06-16 (No data)
  2020-06-17 (No data)
  2020-06-18 (No data)
  2020-06-19 (No data)
  2020-06-20 (No data)
  2020-06-21 (No data)
  2020-06-22 2020-06-22-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-06-22 19:00:49 EDT
  2020-06-23 (No data)
  2020-06-24 (No data)
  2020-06-25 (No data)
  2020-06-26 (No data)
  2020-06-27 (No data)
  2020-06-28 (No data)
  2020-06-29 2020-06-29-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-06-29 17:41:42 EDT
  2020-06-30 (No data)
  2020-07-01 (No data)
  2020-07-02 (No data)
  2020-07-03 (No data)
  2020-07-04 (No data)
  2020-07-05 (No data)
  2020-07-06 2020-07-06-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-07-07 09:44:03 EDT
  2020-07-07 (No data)
  2020-07-08 (No data)
  2020-07-09 (No data)
  2020-07-10 (No data)
  2020-07-11 (No data)
  2020-07-12 (No data)
  2020-07-13 2020-07-13-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-07-14 00:08:34 EDT
  2020-07-14 (No data)
  2020-07-15 (No data)
  2020-07-16 (No data)
  2020-07-17 (No data)
  2020-07-18 (No data)
  2020-07-19 2020-07-19-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-07-20 15:11:33 EDT
  2020-07-20 (No data)
  2020-07-21 (No data)
  2020-07-22 (No data)
  2020-07-23 (No data)
  2020-07-24 (No data)
  2020-07-25 (No data)
  2020-07-26 2020-07-26-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-07-27 21:04:44 EDT
  2020-07-27 (No data)
  2020-07-28 (No data)
  2020-07-29 (No data)
  2020-07-30 (No data)
  2020-07-31 (No data)
  2020-08-01 (No data)
  2020-08-02 (No data)
  2020-08-03 2020-08-03-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-08-03 15:04:54 EDT
  2020-08-04 (No data)
  2020-08-05 (No data)
  2020-08-06 (No data)
  2020-08-07 (No data)
  2020-08-08 (No data)
  2020-08-09 (No data)
  2020-08-10 2020-08-10-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-08-10 21:03:17 EDT
  2020-08-11 (No data)
  2020-08-12 (No data)
  2020-08-13 (No data)
  2020-08-14 (No data)
  2020-08-15 (No data)
  2020-08-16 (No data)
  2020-08-17 2020-08-17-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-08-19 14:19:15 EDT
  2020-08-18 (No data)
  2020-08-19 (No data)
  2020-08-20 (No data)
  2020-08-21 (No data)
  2020-08-22 (No data)
  2020-08-23 (No data)
  2020-08-24 2020-08-24-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-08-24 21:12:27 EDT
  2020-08-25 (No data)
  2020-08-26 (No data)
  2020-08-27 (No data)
  2020-08-28 (No data)
  2020-08-29 (No data)
  2020-08-30 (No data)
  2020-08-31 2020-08-31-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-08-31 21:11:41 EDT
  2020-09-01 (No data)
  2020-09-02 (No data)
  2020-09-03 (No data)
  2020-09-04 (No data)
  2020-09-05 (No data)
  2020-09-06 (No data)
  2020-09-07 2020-09-07-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-09-07 20:59:05 EDT
  2020-09-08 (No data)
  2020-09-09 (No data)
  2020-09-10 (No data)
  2020-09-11 (No data)
  2020-09-12 (No data)
  2020-09-13 (No data)
  2020-09-14 2020-09-14-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-09-14 21:27:21 EDT
  2020-09-15 (No data)
  2020-09-16 (No data)
  2020-09-17 (No data)
  2020-09-18 (No data)
  2020-09-19 (No data)
  2020-09-20 (No data)
  2020-09-21 2020-09-21-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-09-22 02:26:39 EDT
  2020-09-22 (No data)
  2020-09-23 (No data)
  2020-09-24 (No data)
  2020-09-25 (No data)
  2020-09-26 (No data)
  2020-09-27 (No data)
  2020-09-28 2020-09-28-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-09-28 21:50:14 EDT
  2020-09-29 (No data)
  2020-09-30 (No data)
  2020-10-01 (No data)
  2020-10-02 (No data)
  2020-10-03 (No data)
  2020-10-04 (No data)
  2020-10-05 2020-10-05-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-10-06 09:31:22 EDT
  2020-10-08 (No data)
  2020-10-11 (No data)
  2020-10-12 2020-10-12-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-10-13 08:32:51 EDT
  2020-10-15 (No data)
  2020-10-16 (No data)
  2020-10-18 (No data)
  2020-10-19 2020-10-19-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-10-20 15:06:21 EDT
  2020-10-22 (No data)
  2020-10-25 (No data)
  2020-10-26 2020-10-26-epiforecasts-ensemble1.csv 2020-10-26 21:33:21 EDT
  2020-11-02 (No data)
  2020-11-09 (No data)
  2020-11-16 (No data)
  2020-11-23 (No data)
  2020-11-30 (No data)
  2020-12-07 (No data)
  2020-12-14 (No data)
  2020-12-21 (No data)
  2020-12-28 (No data)